In Decal Logo

  • Chất liệu: Decal giấy, Decal sữa, Decal trong, Decal kraft (xi măng), Xi bạc, Xi vàng
  • In Laser, bế thành phẩm

Chất liệu: Decal giấy, Decal sữa, Decal trong, Decal kraft (xi măng), Xi bạc, Xi vàng

In: Laser, bế thành phẩm

XƯỞNG IN HƯƠNG GIANG