BẢNG GIÁ IN MÀU – TÍNH LŨY TIẾN
SỐ TRANG IN

GIẤY THƯỜNG

DECAL GIẤY

DECAL BẠC

DECAL TRONG

DECAL NHỰA

DECAL VỠPHÔI PHONG BÌ
(trang)(đồng/trang A4)
01 – 1002.0003.0004.0002.000
101 – 2001.7002.5002.6001.700
201 – 3001.3002.0002.4001.600
301 – 4001.2001.8002.3001.500
401 – 5001.1001.6502.3001.400
501 – 1.0001.0001.5002.1001.300
1.001 – 2.0009001.3501.9001.200
2.001 – 6.0008001.2001.7001.100
6.001 – 8.0007801.2001.7001.100
8.001 – 15.0007501.0501.5001.000
> 15.0017301.0001.300900
(Bảng giá chưa bao gồm tiền giấy, gia công, thuế VAT)